logo-nhahatmuaroi

Đối ngoại

Đối ngoại múa rối Thăng Long

24/01/2016

Múa rối nước Thăng Long là một bộ môn sân khấu cổ truyền mang đậm văn hoá bản sắc dân tộc Việt Nam ra đời, tồn tại và phát triển từ hàng ngàn năm nay ở vùng châu thổ sông Hồng, được thế giới biết đến đánh gía cao, bởi nghệ thuật trình diễn trên nước độc đáo.  Các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối nước Thăng Long, vinh dự mang tên mảnh đất lịch sử ngàn năm văn hiến,