logo-nhahatmuaroi

Lịch diễn

Lịch diễn hàng ngày

20/01/2016

Nhà hát múa rối Thăng Long xin trân trọng thông báo: Thời gian biểu diễn  :   Tháng 1,2,3,4 và 10, 11, 12 Các xuất diễn : 15h | 16h10'| 17h10' | 18h30' |20h Tháng 5,6,7,8,9 Các xuất diễn: 16h10' | 17h10' | 18h30' | 20h Ngoài ra Nhà hát múa rối Thăng Long phục vụ biểu diễn theo yêu cầu. Giá vé: 100.000đ/người Trẻ em dưới 1,2m: 60.000đ/người Chi tiết liên hệ đặt vé: thanglong.wpt@fpt.vn và ticket2013.wpt@gmail.com Điện thoại liên hệ: 024.38249494 024.