logo-nhahatmuaroi

Tác phẩm đặc sắc

Vở diễn – Trần Cổ Loa Thành

19/01/2016

Tác giả : Lê Chí Kiên Đạo diễn : NSƯT. Anh Tú Năm 257 trước Công Nguyên, Thục phán An Dương Vương lên ngôi vua kế nghiệp 18 đời Vua Hùng. Sau đó, Nhà Vua rời kinh đô về miền đồng bằng đất Cổ Loa. Trong 15 năm xây dựng thành ốc, nhân dân Âu Lạc phải chống chọi với biết bao thế  lực phá hoại nhằm cản trở việc xây dựng kinh đô của Thục phán An Dương Vương.

1 2