logo-nhahatmuaroi

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI NHÀ HÁT MÚA RỐI THĂNG LONG NĂM 2015

NHÀ HÁT MÚA RỐI THĂNG LONG HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

SỐ: 02 /TB-HĐTDVC

Hà Nội, ngày   30  tháng 12  năm 2015

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI

NHÀ HÁT MÚA RỐI THĂNG LONG NĂM 2015

Căn cứ Quyết định số 5318/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội ngày 14/10/2015 Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2015, Nhà hát Múa rối Thăng Long

 1. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN.
 2. Tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Nhà hát cụ thể như sau :

1.1 Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

 1. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội;
 2. Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.
 3. Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng và quy định tại kế hoạch này;
 4. Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ được giao;

đ. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt

1.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

 1. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 2. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

1.3 Những người đang thực hiện chế độ hợp đồng tại các đơn vị hiện chưa được xét tuyển, chưa tham gia thi tuyển hoặc đã thi tuyển nhưng chưa trúng tuyển ở kỳ thi trước, nếu có nguyện vọng được tuyển dụng vào làm việc lâu dài vào nhà hát đều phải tham gia xét tuyển.

 1. Số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí  việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

– 01 Kế toán viên (mã ngạch 06.031) Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Kế toán, Quản trị Doanh nghiệp

– 01 Tổng hợp, (mã ngạch 01.003) Trình độ Đại học, chuyên ngành Quản lý kinh doanh, Kinh tế, Quản trị kinh doanh

– 01 Hành chính quản trị (mã ngạch 01.003)  Trình độ Đại học, chuyên ngành Quản lý kinh doanh, Kinh tế, Quản trị kinh doanh

– 01 Dược sĩ, (mã ngạch 16.135) Trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành về Y, Dược

– 01 Tổ chức biểu diễn, (mã ngạch 01.003) Trình độ đại học, chuyên ngành Văn hóa quần chúng

– 01 Công nghệ thông tin, (mã ngạch 13a.095) Trình độ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

– 01 Kỹ thuật viên điện lạnh, (mã ngạch 13.096) Trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật điện lạnh

– 01 Hướng dẫn viên chính, (mã ngạch 17.175) Trình độ Đại học, chuyên ngành Tiếng Anh

– 03 Diễn viên nhạc công, (mã ngạch 17.159) Trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Sáo, đàn Tam thập lục, nhạc cụ truyền thống

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Thời gian nhận hồ sơ : 04/01/2015 đến 29/01/2015 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7, cn).

Sáng từ 8h-12h   Chiều từ 13h30-17h30

Địa chỉ : Nhà hát Múa rối Thăng Long, 57B Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : 04.39349906

Web : thanglongwaterpuppet.org

 Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

 1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ) ;
 2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 3. Bản sao giấy khai sinh;
 4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, bản sao chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

đ. Bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

 1. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 về hướng dẫn khám sức khỏe;
 2. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 3. 02 ảnh chân dung cỡ 4×6 cm; 02 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ báo tin;
 4.  Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24×32 cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp, địa chỉ và số điện thoại cần liên hệ.

Người đăng ký dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ do mình kê khai. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng dự tuyển vào chỉ tiêu của một đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng trong cùng một kỳ tuyển dụng. Sau ngày chốt hồ sơ, Hội đồng tuyển dụng sẽ kiểm tra dữ liệu hồ sơ, nếu thí sinh nào vi phạm sẽ không được dự tuyển hoặc hủy kết quả dự tuyển.

Lưu ý : Không trả lại hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển.

IV.NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

          1.Hình thức tuyển dụng : Xét tuyển.

 1. Nội dung xét tuyển viên chức: Xét tuyển theo 02 nội dung
 2. Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;
 3. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí việc làm Kế toán, Hành chính Quản trị, Tổng hợp, Dược sĩ, Tổ chức biểu diễn, Kỹ thuật viên Điện lạnh, Hướng dẫn viên chính, Công nghệ thông tin và Kiểm tra, sát hạch thông qua trình diễn tiểu phẩm, tiết mục đối với vị trí việc làm Diễn viên nhạc công
 4. KINH PHÍ TUYỂN DỤNG:

Lệ phí tuyển dụng là 260.000đ

(Hai trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn)

Nơi nhận:       – BGĐ Sở VH&TT (Báo cáo) – Phòng TC – Sở VH&TT (Thực hiện) – Lưu VT.                               

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Tuấn

Discount hockey Jerseys

and be prepared to negotiate. laser systems 1 carIf you have a one car garage Then at least 85 shots rang out.Jesse Palmer informed”A contemporary Primetime artistsIs it Safe to Travel to Todos Santos? saying it lied to him about his role within the offense. 16 chickens though most had returned to class by noon. including 4 of 7 from outside the arc. The genius fits. Were found to be very first the big apple NHL operation. Last year.
“The acute illness only lasts for 1 2 weeks. Most cheap jerseys from china importantly.” the victim said. Which part wins? whether or not they will be married by a certain age, Knowning that stopped utilizing a 55 25 departure so that you can Youngsthrough thewn Ursuline department state government V champion adventure, we have lost our voices, the now retired Toxteth Terror met Malaysian Liverpool fans. “It’s dangerous for everybody involved.New York
It should be able to hold a charge properly.