logo-nhahatmuaroi

Tin tức

Nhà hát Múa rối Thăng Long tham gia

13/01/2016

Hưởng ứng Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chọn ngày 19.4 hàng năm là “ Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam “ do Bộ Văn hoá , Thể thao và Du lịch tổ chức tại Làng Văn hoá – Du lịch các Dân tộc Việt Nam.   Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

1 6 7 8